سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فانی

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند :

"زمانی بر مردم می آید که ماندن بر دین حق مانند ن